06 1393 6399 [email protected]

VAR

Wie kan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen?

Iedereen die in Nederland woonachtig is, kan een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)) aanvragen. U kunt alleen een verklaring aanvragen voor werk dat u zelf uitvoert voor een of meerdere opdrachtgevers.

VAR verklaring

 

Enkele criteria voor een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verklaring:

  • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren
  • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
  • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
  • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
  • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Uw formulier dient u te zenden aan:

Belastingdienst, Postbus 9001, 7100GB WINTERSWIJK

 

Welke soort Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is gunstig voor de ZZP’er?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) winst uit onderneming (VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)-wuo)

drie opdrachtgevers is het minimum voor een varStaat in de Verklaring Arbeidsrelatie (VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)) dat de Belastingdienst uw resultaat aanmerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever allebei voordeel: U komt als u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming werkt en meer dan drie verschillende opdrachtgevers heeft in aanmerking voor drie extra aftrekposten op de te betalen Inkomstenbelasting:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek (drie jaar)
  • MKB-winstvrijstelling

Wat is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-wuo?

Als op uw Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-staat dat u winst uit onderneming geniet, dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. U bent in die situatie ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar komt, als u meer dan 1225 uur per jaar als ZZP-ondernemer werkt, wel in aanmerking voor de extra aftrekposten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling).

 

ordners-logo

Wat is het voordeel van die aftrekposten?

De eerste drie jaar geldt ongeveer de eerste 11.000 euro van uw nettowinst als belastingvrij.

Op welke wijze krijgt u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kunt u elektronisch aanvragen met het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’ op de site van Boekhouder Alkmaar.

Indien u wilt, kunt u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) op papier aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen bij de BelastingTelefoon 0800-0543.

Wanneer ontvangt  u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) krijt u veelal  binnen vijf werkdagen, maar uiterlijk binnen acht weken.

 

Boekhouder Alkmaar Gezocht?