IB-aangifte

Elke particulier dient voor 1 april 2010 zijn aangifte inkomstenbelasting (IB-aangifte) in te dienen bij de Belastingdienst. Wilt u voordeel behalen uit aftrekposten en ziet u op tegen het invullen van de aangifte en het uitzoekwerk, schakel dan boekhouder Alkmaar in. Voor 75 euro exclusief BTW vult boekhouder Alkmaar uw aangifte Inkomstenbelasting deskundig in.

Uw aangifte deskundig verzorgd

Boekhouder Alkmaar verzorgt uw aangifte Inkomstenbelasting voor de vaste prijs van 75 euro exclusief BTW per persoon. Indien u gezamenlijk aangifte doet met uw partner (kosten 50 euro exclusief BTW) is dit tarief in totaal  €125, exclusief BTW voor deze twee aangiften.

IB-aangifte

Aftrekposten

U kunt van verscheidene aftrekposten gebruik maken. Een beknopt overzicht:

Ziektekosten:

 •  premies voor het ziekenfonds of ziektekostenverzekering
 •  uitgaven voor medische hulp, medicijnen, huisapotheek en hulpmiddelen
 • uitgaven voor vervoer van een zieke of invalide (naar arts of ziekenhuis,ambulancevervoer, extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit)
 • reiskosten voor ziekenbezoek
 • uitgaven voor dieet op doktersvoorschrift
 • uitgaven voor extra gezinshulp
 • extra uitgaven voor kleding en beddengoed
 • rente van schulden voor ziektekosten van vóór 2001
 • vast bedrag bij arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte van uzelf en of uw fiscale partner
 • vast bedrag bij chronische ziekte van uw kinderen die jonger dan 27 jaar waren
 • Bepaalde uitgaven voor bevalling en kraamhulp

Bepaalde uitgaven voor adoptie

 

Overig

uitgaven voor begrafenis of crematie (van uzelf, uw fiscale partner of kind jonger dan 27 jaren)

 • giften goede doelen
 •  betaalde begrafenisrechten

 

Indien eigen woning:

 • Huidige WOZ waarde
 • Betaalde rente van de hypotheek
 • Betaalde kosten voor “oversluiting” of andere gemaakte kosten

 

Boekhouder Gezocht? Bel Boekhouder Alkmaar