Werkwijze boekhouder Alkmaar

Werkwijze Boekhouder Alkmaar. Hieronder geven wij een opsomming van gegevens die wij van de ZZP’er en MKB’er nodig hebben om uw administratie en aangiften optimaal te kunnen doen.

  • Algemene vragen aan uw boekhouder en permanente (kopie) stukken
  • Bankafschriften met bijbehorende (inkoop)facturen
  • Aanslagen, aangiften en correspondentie Belastingdienst
  • Nog niet betaalde/ontvangen kopie (inkoop)facturen
  • Contant betaalde bonnen (eventueel kasboek)

Algemene werkwijze Boekhouder Alkmaar

1. Naam en adresgegevens, telefoonnummers, e-mail

2. Kopie paspoort/rijbewijs

3. Kopie kamer van koophandel

4. Kopie firmacontract

5. Kopie jaarrekening vorige jaren

6. Kopie  aangifte Inkomstenbelasting oude jaren

7. Kopie oude aangiften Omzetbelasting

Werkwijze boekhouder Alkmaar


Bewijsstuk

1. Huur / verhuurovereenkomsten

2. Leasecontract

Financiering

1. Leningovereenkomsten zzp’er

2. Kredietovereenkomst Bank

3. Hypotheekakte

4. Lease-overeenkomst


Verzekering en pensioen

1. Overzicht verzekering (zakelijk, prive)

2. Pensionovereenkomsten

3. AOV-verzekering


Fiscaal

Werkwijze boekhouder-Alkmaar

1. Controlerapport Belastingdienst

2. Fiscaal nummer van u en uw echtgenote
Boekhouder Alkmaar gezocht?

Info werkwijze boekhouder Alkmaar