06 1393 6399 [email protected]

Accountant

Boekhouder Alkmaar is geen accountant, wij werken wel samen met een accountant. De ZZP’ er kan in principe volstaan met Boekhouder Alkmaar, de grotere bedrijven doen vaker een beroep op een accountant. Wij brengen u in contact met onze accountant die tegen normale tarieven werkt en die u van te voren een vaste prijs biedt. U wordt dan klant bij onze accountant.

Bent u klant bij Boekhouder Alkmaar en heeft u een specifieke vraag dan kan ons accountantskantoor ook adviseren. Het is een extra service die u vertrouwen biedt dat boekhouder Alkmaar meer is dan alleen boekhouder, wij denken met u mee, anticiperen en zijn pro-actief.

 

Waarom accountant via boekhouder Alkmaar?

 • Boekhouder Alkmaar kan het voorbereiden werk doen tegen een lager uurtarief
 • De accountant houdt dan toezicht
 • Wij leveren de dat aan bij het accountantskantoor en pas vanaf dan betaalt u het hogere tarief
 • U bespaart dus geld
 • Wij kijken samen naar de mens achter de ondernemer.
 • Bij ons bent u geen nummer.
 • Wij hebben open communicatie
 • wij komen onze afspraken na
 • wij zijn ook na 17.00 uur bereikbaar
 • U kunt gratis online aanleveren
 • De boekhouder en accountant hebben vele jaren ervaring, maar werken beide zelfstandig
 • U krijgt een vaste boekhouder en/of accountant, geen stagiair
 • Bent u klant bij ons dan betaalt u een vaste scherpe prijs, onze accountant biedt u ook een vaste prijs vooraf.

 

Accountant verklaring

Wanneer heeft u een accountantsverklaring voor uw B.V. nodig?

In Nederland heeft u  alleen de handtekening van een accountant nodig als  de B.V. of N.V. aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

 • Het balanstotaal is groter dan 3,65 miljoen euro
 • De netto omzet is hoger dan 7,3 miljoen euro
 • Het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 50

Indien niet aan twee van de drie criteria is voldaan, hoeft de B.V. of N.V. geen accountantsverklaring toe te voegen aan de jaarstukken.

 

accountant

Wel handtekening accountant

Heeft u wel een verklaring nodig dan stelt uw accountant de verklaring op naar aanleiding van zijn onderzoek naar de financiële informatie afkomstig van uw controleplichtige bedrijf.
Dit kan 4 diverse accountant verklaringen opleveren,:

 • de goedkeurende
 • de afkeurende  (wezenlijke bedenking).
 • Oordeelonthouding (als er wezenlijke onzekerheden zijn)
 • Verklaring met beperking (materiële bedenking of onzekerheid)

Wet DBA

Boekhouder Alkmaar verwijst u voor de Wet DBA en het opstellen van een modelovereenkomst door naar de info van de Belastingdienst en adviseert u samen met uw opdrachtgever zo’n overeenkomst op te stellen. Wij adviseren daarin niet bij de opmaak van de overeenkomst.

Per 1 mei 2016 is de Wet DBA -deregulering beoordeling arbeidsrelaties- ingegaan. Deze wet heeft invloed op de opdrachtgever als op de ZZP’ er. De VAR is per 1 mei 2016 vervallen.

Doel Wet DBA

Doel van de Wet DBA is om vooraf vast te stellen of er wel of geen sprake is van een verkapt dienstverband. De belastingdienst en ook het FNV heeft beoordeelde model overeenkomsten op hun site staan, is de deze voor uw beroepsgroep dan kunt u deze gebruiken en of aanpassen.

Als opdrachtgever heeft u nu vooraf meer verantwoordelijkheid. Belangrijke vragen zijn geeft u de zzp’ er werkkleding, mailt hij/zij vanaf een mailadres van uw kantoor, doet hij mee aan vergaderingen die het hele bedrijf aangaan en waar ook vast personeel bij betrokken is, kan hij zijn werk niet delegeren aan een andere zzp’ er. Beantwoord u deze vragen met ‘ ja’ dan riekt het naar een evt vast dienstverband. Informeer dus van te voren goed, de spelregels zijn veranderd en kunnen voor u en de opdrachtgever grote gevolgen hebben.

Meer info accountant

Zoekt u een zzp-boekhouder dan bent u bij ons aan het juiste adres, wilt u worden doorverwezen naar een accountant dan kunnen wij u -vrijblijvend- doorverwijzen naar het accountantskantoor waar wij mee samen werken.