Nog steeds veel startende ZZP’ers ondanks crisis
Volgens een rapport van de Kamer van Koophandel starten in 2009 meer mensen dan in 2008, ondanks de economische crisis. In maart 2009 hebben zich meer mensen ingeschreven als ondernemer dan in dezelfde maand vorig jaar. 2008 was al een topjaar met 107.000 nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, 2009 belooft nog meer inschrijvingen.

stijging aantal zzp'er- boekhouder Alkmaar

Sterke stijging dienstensector in 2008
Met name in de dienstverlening starten meer ondernemers dan ooit. Maar liefst 54% van alle nieuwe inschrijvingen zijn afkomstig uit de dienstensector. 18% van de starters komt uit de bouwsector, 13% ziet wel brood in de detailhandel.

Minder vrouwelijke ondernemers
In 2008 zijn minder vrouwen gestart met een onderneming ten opzichte van het jaar daarvoor. Opmerkelijk is het percentage ZZP’ers dat start als ondernemer. In 2008 waren van de starters maar liefst 89% aan te merken als ZZP’er. Ook brancheorganisatie ZZP Nederland heeft dit gemerkt aan de snelle stijging van het aantal aangesloten ZZP’ers.

Motieven startende ondernemers
Nog steeds is de drang naar vrijheid de belangrijkste leidraad om een eigen bedrijf te beginnen. Op zich niet verwonderlijk: het overgrote deel van de startende ZZP’ers zijn ervaren vakmensen op ietwat oudere leeftijd. Deze mensen hebben het werken voor een bedrijf wel gezien. Steeds meer regels en steeds minder aandacht voor het vak is een veel gehoorde kreet bij ZZP Nederland. Geld is niet een drijfveer om een bedrijf te starten. De economische recessie lijkt wel een stimulans te zijn. Mensen die op hogere leeftijd worden ontslagen kiezen vaker voor een eigen onderneming. Ook de mogelijkheden om te starten vanuit een uitkering kent veel belangstelling. Helaas is de overheid hier niet al te duidelijk over. Met name de regelingen vanuit een bijstandsituatie verschillen per gemeente en het ambtelijk apparaat is vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden die de BBZ kent.

Buitenlandse starters
Onder de buitenlandse starters is het aantal Polen in 2008 flink afgenomen. In totaal zijn 1.910 Polen gestart als ondernemer in Nederland, een daling van 33 procent ten opzichte van 2007. De snelst groeiende groep buitenlandse starters zijn nu Bulgaren en Roemenen, die met respectievelijk 1.590 (+ 63%) en 520 (+ 77%) starters een enorme groei ten opzicht van 2007 hebben doorgemaakt. Dit heeft alles te maken met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, per 1 januari 2007. De meerderheid van deze groep startende ondernemers is actief in de bouw- en dienstensector.

 

Boekhouder Alkmaar