Startende ZZP’ er en de startersaftrek

De vraag ‘ Wanneer heeft ZZP’ er recht op startersaftrek’ , wordt vraag aan boekhouder-alkmaar gesteld

Wanneer heeft ZZP’ er recht op startersaftrek?

U begint in 2015 als ZZP’ er dan heeft u als u 1255 uur werkt voor uw bedrijf nog recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. In elk geval totdat het kabinet het belastingstelsel heeft aangepast…

De ZZP’ er moet aan drie eisen voldoen

  • zzp’ er zijn, risico nemen, adverteren geen vast verkapt dienstverband hebben als ZZP’ er, meer dan drie opdrachtgevers etc.
  • minimaal 1.225 uren besteed in de onderneming
  • een goede urenverantwoording bijhouden

De ZZP’ er moet ook minimaal 50% van zijn totale werktijd in zijn bedrijf hebben besteed. Goed je uren bijhouden is van wezenlijk belang.

De startersaftrek gelft -tot nader order- voor drie jaar.

Startende ZZP' er en de startersaftrek