Als alles doorgaat vervangt ‘ een overeenkomst met een opdrachtnemer’ in 2016 de VAR. U heeft dan geen VAR meer nodig en de opdrachtgever hoeft die dus ook niet op te vragen bij u.

 

U moet de overeenkomst tot opdracht aan de Belastingdienst tonen , die bekijkt dan of u loonheffing moet afdragen voor de opdrachtnemer. Is dat niet het geval dan bent u daarvoor gevrijwaard.

Voorbeeld overeenkomst

De Belastingdienst gaat  zelf enkele voorbeeld overeenkomsten opstellen.

Word vervolgd.

VAR wordt in 2016 vervangen