In 2015 verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen

U mag aan uw eigen kinderen en pleegkinderen elk jaar € 5.277 belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen en pleegkinderen gelden voor u en uw partner samen. Ook als u gescheiden bent!!!!!

 

Belastingvrij schenken aan uw kind