Middeling

Heb je drie opeenvolgende jaren wisselende inkomens vraag dan via middeling van deze drie inkomens belasting terugvragen., weet boekhouder-alkmaar

Hoe gaat het?

Middeling is voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.

ZZP-tip: Minder omzet/inkomen ga middelen

  • U mag middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2013, 2012 en 2011).
  • U heeft die drie jaar in Nederland belasting betaald.
  • U mag middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
  • U moet het verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot jouw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.
  • U stuurt de berekening van de middeling mee met je verzoek om middeling.
  • Heeft u in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt het inkomen van dat jaar op 0 euro gesteld.
  • De eerste 545 euro van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijg je niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt je een teruggaaf.

Vragen over uw boekhouding/administratie, neem dan gratis contact op met Boekhouder Alkmaar

  • Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.
  • Telefoon: 06 1393 6399
  • Email: info@zzp-boekhouder.nl