Gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap zijn al verplicht elkaars fiscaal partner. Ook als je ongehuwd samen woont kan je kiezen voor fiscaal partnerschap. Hier kan voor gekozen worden als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

Wanneer bent u fiscaal partner en wat zijn de voordelen?

 

– u heeft samen een kind

– de ene partner heeft een kind van de andere partner erkend

– u bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is

– u heeft uw huisgenoot aangewezen als gerechtigde tot een partnerpensioen

– u heef een notarieel samenlevingscontract

 

De voordelen van het fiscaal partnerschap zijn:

– het kunnen verdelen van de aftrekposten tussen de partners (zoals hypotheekrente)

– het kunnen overdragen van de vrijstelling van box 3 naar de andere partner

– de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet-werkende partner

U kunt Boekhouder Alkmaar ook 12 uur per dag telefonisch bereiken of emailen.

Telefoon: 06 1393 6399

Email: info@zzp-boekhouder.nl