Een verlaging van de administratieve lasten voor zzp’ers van 16 tot 40 miljoen. Dat is waar het kabinet zich hard voor maakt via het actieplan voor zzp’ers dat minister Verhagen gister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Het kabinet wil het digitaal aanvragen van de VAR-verklaring makkelijker maken en het aantal enquêtes van het CBS verminderen. Verder staan de afschaffing van de rittenregistratie voor bestelauto’s die alleen zakelijk worden gebruikt en een afschaffing van de heffing voor de kamers van Koophandel (1 januari 2013) op het programma.

 

Lasten verlichten

Dit zijn enkele van de punten die genoemd worden in het actieplan voor zzp’ers. Hiermee wil minister Verhagen de lasten verlichten voor zelfstandigen. ‘Mensen beginnen niet voor zichzelf om formulieren in te vullen,’ zegt de minister. ‘We gaan met de stofkam door moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp’ers. Juist omdat zij al het werk zelf doen, hebben ze daar nog meer last van dan andere ondernemers.’

 

Knelpunten

In 2011 hebben verschillende belangenorganisaties voor zzp’ers bij hun achterban de knelpunten in de uitvoering van regelgeving geïnventariseerd en de gewenste oplossingen daarvoor. Uiteindelijk zijn daar 13 knelpunten uitgekomen, die de basis zijn van het actieplan van het kabinet. In het actieplan wordt per knelpunt aangegeven welke maatregelen de overheid neemt om de regeldruk te verminderen. De 13 knelpunten:

1.Rittenregistratie: verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

2.Urenregistratie

3.Voorlopige belastingaanslagen/heffingsrente

4.BTW-regels: sectorspecifieke oplossing en kleine ondernemersregeling

5.Aanvragen VAR: vereenvoudiging en webmodule

6.Kamers van Koophandel: jaarlijkse heffing afgeschaft per 1 januari 2013

7.Bedrijfschappen

8.Lokale vergunningen

9.CBS-enquêtes

10.Veelheid aan belastingen

11.Pensioenen

12.Tolken

13.Zelfstandige Vertalers

Voor de knelpunten rittenregistratie, aanvragen VAR, Kamers van Koophandel, Bedrijfschappen, CBS-enquêtes en Veelheid aan belastingen heeft het kabinet passende oplossingen bedacht, voor de overige knelpunten moeten nog verbetersuggesties komen.

 

 

Bron: Rijksoverheid