De Belastingdienst heeft een apart telefoonnummer en e-mailadres (inkeer@belastingdienst.nl) geopend voor belastingplichtigen die gebruik willen maken van de inkeerregeling.

Uit de praktijk bleek dat belastingplichtigen sneller de stap namen om in te keren nadat er uitleg was gegeven over de werking van de inkeerregeling. Inspecteurs kregen veel vragen over de boetes en de navordering. Sinds begin van het jaar hebben meer dan 2.100 belastingplichtigen gebruikgemaakt van de regeling. In totaal gaven zij aan ruim 463 miljoen euro op buitenlandse rekeningen te hebben staan.

Geen boete

Belastingplichtigen moeten jaarlijks hun vermogen opgeven in hun aangifte. De meeste mensen doen dit ook. Belastingplichtigen die dit niet doen, ontduiken belasting. Zij kunnen gebruikmaken van de inkeerregeling. De inkeerregeling houdt in dat deze mensen geen boete krijgen voor de belasting die zij hebben ontdoken. Dit geldt alleen als zij de Belastingdienst alsnog de juiste gegevens verstrekken en alle belasting betalen.

Uw buitenlands vermogen opgeven?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan het onderdeel vrijwillige verbetering. Ook uw buitenlandse vermogen opgeven? Dat kan met het formulier Verklaring vrijwillige verbetering buitenlands vermogen. U kunt dit formulier direct downloaden en invullen. Wilt u iemand spreken over de toepassing van de inkeerregeling? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Inkeerlijn van de Belastingdienst via telefoonnummer (076) 526 01 28, of per e-mail: inkeer@belastingdienst.nl.

boekhouder amsterdam