Op de Startersdag van de KvK vindt de zzp’er meer dan 35 organisaties die u kunnen adviseren en ondersteunen bij de start van uw bedrijf.

 

ABN AMRO – www.abnamro.nl
ABN AMRO your business banking biedt startende ondernemers een groot aantal producten en diensten op het gebied van financiering, betalingen en verzekeringen.

Belastingdienst – www.belastingdienst.nl
Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De Belastingdienst maakt u als (startende) ondernemer wegwijs in uw fiscale rechten en verplichtingen.

FNV Zelfstandigen – www.fnvzelfstandigen.nl
FNV Zelfstandigen is met 30.000 leden de grootste en meest invloedrijke belangenbehartiger van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland en biedt zzp’ers informatie, persoonlijk advies, juridische hulp en collectieve belangenbehartiging.

GraphicMail Benelux – www.graphicmail.nl
GraphicMail biedt u online emailmarketing software voor het creëren, communiceren en evalueren van email nieuwsbrieven, direct email en SMS campagnes.

De Huisdrukker – www.dehuisdrukker.nl
De Huisdrukker verenigt in de grafische markt het beste van twee werelden. Het persoonlijk advies van de drukker op de hoek met het scherpe aanbod van internetdrukkers.

Kunstenaars&CO – www.kunstenaarsenco.nl
Van fotograaf tot scenarioschrijver, van acteur tot schilder, van vormgever tot filmer. Kunstenaars&CO stimuleert en ondersteunt kunstenaars bij het ontwikkelen van economische zelfstandigheid.

Mamut Software – www.mamut.com
Mamut biedt complete softwareoplossingen aan op het gebied van managementrapportage, administratie en boekhouding, relatie- en klantenbeheer, urenregistratie, inkoop en logistiek, website en e-commerce.

De Merkplaats – www.merkplaats.nl
De Merkplaats is een eigenzinnig merkenbureau dat zich heeft gespecialiseerd in de dienstverlening op het terrein van de juridische bescherming van ideeën, tv-formats, merken, auteursrechten, domeinnamen, handelsnamen en modelrechten.

Microfinanciering – www.microfinanciering.com
Microfinanciering bestaat uit een combinatie van coaching en krediet (tot € 35.000). Elke ondernemer met een goed ondernemingsplan komt ervoor in aanmerking, zowel starters als doorstarters.

Nederlandse Franchise Vereniging – www.nfv.nl
De Nederlandse Franchise Vereniging wil een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising bevorderen. Zij verzorgt voorlichting, advies, kwaliteitsbewaking, kennisbundeling en onderzoek voor franchisegevers en -nemers.

New Energy Docks – www.newenergydocks.nl
New Energy Docks brengt ondernemers en experts bij elkaar om nieuwe oplossingen te formuleren voor vraagstukken die gerelateerd zijn aan klimaatverandering, energieproductie en energiegebruik en mobiliteit.

New Venture – www.newventure.nl
New Venture is een ondernemingsplanwedstrijd waaraan iedereen met een innovatief idee gratis kan deelnemen. Innovatief betekent dat het idee voorziet in een nieuwe behoefte of dat het een bestaande behoefte op een nieuwe manier vervult. Deelnemers maken kans op uitgebreide ondersteuning en een geldbedrag.

NOvAA – www.novaa.nl
6.500 AA-accountants in Nederland zijn verenigd in de NOvAA, de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. De NOvAA informeert u over de diensten en mogelijkheden van een AA-accountant.

NOVU – www.novu.nl
De Nederlandse Orde van Uitvinders is de beroepsorganisatie van uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers in Nederland en ondersteunt haar leden bij het gecompliceerde traject ‘van idee tot markt’.

Het Parool – www.parool.nl
Het Parool, stadskrant van Amsterdam, is vanwege haar (zakelijke) nieuws en achtergronden over de regio Amsterdam een informatiebron voor ondernemers in de regio. Het Parool is mediapartner van de startersdag.

Platform Zelfstandige Ondernemers – www.pzo.nl
PZO informeert over onderwerpen die voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) van belang zijn en biedt haar leden collectieve voordelen.

Rabobank – www.rabobank.nl
De Rabobank biedt startende ondernemers voordeel op betalen, verzekeren, financieren, drukwerk en internetsite.

Het Reclamepakhuis – www.reclamepakhuis.nl
Het Reclamepakhuis is een allround reclamebureau speciaal voor startende en kleine ondernemers. Ze combineren de expertise en creativiteit van reclamemakers, tekstschrijvers en vormgevers met startersprijzen. Van logo tot website, van huisstijl tot brochure, van flyer tot mailing, van persbericht tot nieuwsbrief.

TAF – www.taf.nl
Sinds de afschaffing van de WAZ hebben heel veel zelfstandige ondernemers er een dilemma bij: neem ik een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering of neem ik het risico? Eigenlijk wilt u wel inkomenszekerheid. Misschien is het TAF Zelfstandigenplan iets voor u?

TechnoPartner – www.technopartner.nl
TechnoPartner helpt mensen die op basis van een technische vinding een onderneming starten.

Tentoo – www.tentoo.nl
Tentoo verleent financiële diensten aan freelancers, flexwerkers, opdrachtgevers en ondernemers. Diensten zijn: het verlonen van freelancers/flexwerkers, financiële en administratieve ondersteuning en voorfinanciering voor zzp’ers, salarisadministratie voor het MKB, verzekeringen voor freelancers/flexwerkers en zzp’ers.

Univé – www.univeregioplus.nl
Of u nu starter bent, zelfstandig ondernemer of ondernemer met personeel. Univé biedt u totaaladvies waar u wat aan heeft. En dat gaat verder dan verzekeren alleen.

UWV Werkbedrijf / Eigen werk – www.uwv.nl / www.projecteigenwerk.nl
Heeft u een WAO, Wajong of WAZ-uitkering en overweegt u zelfstandig ondernemer te worden, dan informeert de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen u over de mogelijkheden. Ook informeert het UWV over de betaling van sociale premies bij het in dienst nemen van personeel. Project Eigen Werk begeleidt 40-plussers bij het opzetten van een eigen onderneming.

Veilig Ondernemen – www.pca-amsterdam-amstelland.nl
Het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA) bestrijd de criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven. Veiligheid Ondernemen biedt ondernemer praktische adviezen om de veiligheid in zijn bedrijf te vergroten.

Gemeente Amstelveen – www.amstelveen.nl
De gemeente ontwikkelt initiatieven om het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen. Zij geven ook informatie en advies op het gebied van o.a. bedrijfshuisvesting en locaties, benodigde vergunningen, bestemmingsplannen en demografische gegevens.

Gemeente Amsterdam – www.amsterdam.nl
De gemeente ontwikkelt initiatieven om het zelfstandig ondernemerschap te bevorde

re
n. En geeft informatie en advies op het gebied van o.a. bedrijfshuisvesting en locaties, benodigde vergunningen, bestemmingsplannen en demografische gegevens.

Gemeente Alkmaar – www.alkmaar.nl
De gemeente Alkmaar ontwikkelt initiatieven om het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen. En geeft informatie en advies op het gebied van o.a. bedrijfshuisvesting en locaties, benodigde vergunningen, bestemmingsplannen en demografische gegevens.

Gemeente Zaanstad – www.zaanstad.nl/bedrijven
Gemeente Zaanstad ondersteunt startende bedrijven waar het nodig is. Met bijvoorbeeld informatie en advies over o.a. bedrijfshuisvesting en locaties, benodigde vergunningen, bestemmingsplannen en demografische gegevens.

 

Boekhouder Alkmaar