MKB érs: let er vanaf 1 oktober op dat u uw aangifte loonbelasting goed invult. De fiscus gaat dan aangiften loonheffingen met bepaalde fouten weigeren. Dit geldt voor alle aangiften over 2009 die na 1 oktober 2009 binnenkomen.

Om welke fouten het gaat kunt u lezen in de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen. De fiscus gaat vanaf 1 oktober ook een aantal nieuwe controles uitvoeren. Als de inspecteurs bij deze controles fouten ontdekken, weigeren ze uw aangifte ook. Welke fouten gaan leiden tot een geweigerde aangifte, kunt u binnenkort lezen in de Toelichting controles bij het indienen van loonheffingen 2009 op de site van de Belastingdienst.
Boete
Als uw aangifte is geweigerd, krijgt u binnen 24 uur een elektronisch bericht dat de aangifte niet is geaccepteerd. In dat bericht staat ook wat de fouten zijn. U moet dan opnieuw aangifte doen waarin u deze fouten herstelt. Wees daar niet te laat mee, want anders riskeert u een boete!

 

www.boekhouder-heemskerk.nl