Een papieren factuur is niet meer nodig. Bedrijven kunnen facturen voortaan volledig elektronisch verzenden. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) dat besloten.

Boekhouder Alkmaar Einde papieren factuur

Elektronisch factureren voor zzp’ers was al mogelijk, maar er waren tot nu toe veel strikte voorwaarden voor, onder meer om de juistheid van de elektronische facturen te kunnen controleren, aldus boekhouder alkmaar

Volledig digitale facturen leveren het bedrijfsleven een besparing op van ongeveer 600 miljoen euro. Jaarlijks sturen bedrijven elkaar ongeveer 500 miljoen facturen om de BTW te kunnen verrekenen.