ZZP’ers komen vaak met de vraag wanneer ze moeten overstappen naar een BV. Om over te gaan naar een BV kunnen naast de fiscale reden (VpB-tarief voor BV is lager dan Inkomstenbelasting bij eenmanszaak) ook risicobeperking en aansprakelijkheidbeperking een rol spelen.

De winst van de eenmanszaak valt onder de inkomstenbelasting (maximaal met 52% belast). In een BV wordt van de winst eerst salaris uitbetaald (dat ook onder de IB valt), de rest van de winst valt onder het lagere VpB-tarief (25.5%).

Als de zzp’er overstapt naar de BV mist hij echter de zelfstandigenaftrek en/of startersaftrek van minimaal 4.412 euro en 2.035 euro en de MKB winstvrijstelling van 10,7 procent.

Als u als zzp’er een winst behaalt van 125.000 euro ga dan eens met boekhouder alkmaar  praten over de overgang naar een BV.

boekhouder alkmaar