Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht is ingediend bij de Tweede Kamer. Formaliteiten zoals het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 en de inbrengcontrole bij inbreng in natura komen tzt te vervallen.

Daarnaast wordt meer flexibiliteit geboden aan de BV’s, kunnen aandeelhouders een eigen bestuur benoemen en krijgen zij meer vrijheid bij het bepalen van stemverhoudingen. De beoogde inwerkingtreding is januari 2010