Bedrijven die bij de Kamer van Koop handel in het handelsregister zijn inge schreven, krijgen vanaf 1 januari 2010 één keer per jaar gratis één elektronisch gewaarmerkt uittreksel.

Het betreft hier wel een uittreksel van de eigen onderneming. Dit elektronische uittreksel, dat via een unieke code op internet kan worden opgevraagd, heeft dezelfde juridische waarde als een gewaarmerkt papieren uittreksel. U hebt het uittreksel van de KvK bijvoorbeeld nodig als u een zakelijke bankrekening wilt openen. Starters profiteren overigens al sinds 1 januari 2009 van de gratis verstrekking van uittreksels. Zij krijgen kosteloos één papieren exemplaar mee bij insschrijving in het Handelsregister.