Zelfstandige ondernemers zonder personeel [ZZP-ers] in Amersfoort krijgen de komende jaren extra steun. De gemeente heeft van het Ministerie van Economische Zaken voor het programma ZZP BV Amersfoort een subsidie van één miljoen euro gekregen.

Wethouder Economische Zaken Gert Boeve ontving de financiële opsteker tijdens de startbijeenkomst van het project op maandag 22 juni in het Stadhuis. Alle partners van ZZP BV Amersfoort waren daarbij aanwezig. Amersfoort is een echte ZZP-stad. Ruim de helft van de 9.000 bedrijven in Amersfoort is een zelfstandige ondernemer zonder personeel. Daarom wil Amersfoort deze groep optimaal faciliteren. Het doel van ZZP BV Amersfoort is het faciliteren van alle ZZP-ers in Amersfoort met projecten op het gebied van netwerken, dienstverlening en huisvesting. Het programma ZZP BV Amersfoort kent vijftien concrete projecten, die eind 2011 gerealiseerd zijn.

Wethouder Gert Boeve: “Als de helft van de ZZP-ers iemand in dienst zou nemen, betekent dat een grote groei van de werkgelegenheid. Naast de grote bedrijven in de stad zijn ook de ZZP-ers een economische factor van formaat.” De ZZP-ers zijn een groeiende groep waarvan de behoefte nog niet voldoende in beeld is. Daarom start ZZP BV Amersfoort met een Roadshow door de wijken. Tijdens deze Roadshow worden ideeën geïnventariseerd voor een betere dienstverlening aan ZZP-ers. Deze groep heeft potentie om te groeien. Met de juiste dienstverlening wordt een klimaat gecreëerd waarin dat goed kan.

Het initiatief voor ZZP BV Amersfoort is door de gemeente genomen. Partijen in de stad werken hier, samen met de gemeente en de ZZP-ers, enthousiast aan mee. Partners zijn onder andere de corporaties Portaal en De Alliantie Eemvallei, de Kamer van Koophandel, Stichting Discover!, de Hogeschool Utrecht [afdeling Amersfoort], Schipper Bosch en De Netwerkonderneming.

Amersfoortse ZZP-ers met vragen, kunnen bellen naar 033 460 23 07, of mailen naar zzpbv@amersfoort.nl .