Het bemiddelingsbureau voor de thuiszorg de Zorgzaak uit Hoogeveen neemt zo’n driehonderd zelfstandigen, oftewel zzp’ers, in vaste dienst. De Zorgzaak zegt geen andere uitweg te zien nu het zzp-convenant ongeldig is verklaard door de rechter. Het intrekken van het convenant betekent dat zzp’ers nog steeds niet als zelfstandige AWBZ-zorg mogen leveren. Zij mogen deze zorg wel leveren via een thuiszorgorganisatie, maar wanneer zij langdurig worden ingehuurd dan bestaat er het risico dat de belastingdienst dit ziet als een dienstverband.

Afspraken

Met het zzp-convenant had het ministerie van VWS afspraken gemaakt met ondermeer de belastingdienst en de Brancheorganisatie voor de thuiszorg BTN, over het bemiddelen van zzp’ers in de thuiszorg. Met deze afspraken wilden zij vastleggen dat zzp’ ers alleen als zelfstandige AWBZ-zorg mogen leveren via een bemiddelingsbureau. Verder spraken de partijen af dat de zzp’er zelf direct verantwoordelijk is voor de geleverde zorg en niet het bemiddelingsbureau.

Oneerlijke concurrentie

Zowel ACTIZ als V&VN waren niet blij met het convenant. Volgens ACTIZ zou het tot oneerlijke concurrentie leiden tussen de bemiddelingsbureaus en de thuiszorgorganisaties die personeel in dienst hebben en wel moeten investeren in de kwaliteit van zorg. V&VN maakte zich vooral zorgen over de positie van de zzp’ers. Volgens het convenant zijn zij verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken die het bemiddelingsbureau maakt met de cliënt, terwijl ze daar zelf geen invloed op hebben.

De Zorgzaak werkt met zo’n achthonderd zzp’ers, die verpleging, verzorging of huishoudelijke verzorging leveren aan enkele duizenden cliënten. Veel van die zzp’ers zijn verpleegkundigen of verzorgenden die voorheen in dienst waren van grote thuiszorgbedrijven zoals Icare.

boekhouder alkmaar